Защита на дипломна работа в ПУ “Паисий Хилендарски“

Защита на дипломна работа в ПУ “Паисий Хилендарски“, през 2014 г. , под обсадата от красиви фенки – студентки