Стихосбирката “МИРАЖИ“, както и краткия двуезичен сборник български народни песни “ РАНО РАНИЛ св. ГЕОРГИ“, вече са доставени на Конгресната библиотека във Вашингтон !

документ библиотека (1)