Песнопойка

1.00 5.00 

Изчерпан

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
5.00 
Категория:

Описание

В настоящия сборник са представени песни от всички краища на Родопите. Някои от тях са известни, други – не. Събирането на песенен материал в днешно време се оказва доста трудно. За съжаление много от изпълнителите на стари автентични песни не са между живите. Принципно Родопите може да се разглеждат като четири основни фолкорни подобласти. Класическото родопско пеене на основата на пентатониката и е изключително застъпено в източните и централни Родопи. Югът – Ксанти до Гюмюрджина (Комотини) ни представя и песни на основата на миксолидийския лад, т.е. има силно влияние на Беломорската фолклорна зона.

Включени песни:

 • Ветре горненине
 • Наред седат
 • Вечеряй Радо
 • Тодоре, лелин, Тодоре
 • Бел ветер
 • Ой Гане
 • Сино Льо
 • Рофинка болна легнала
 • Моме, моме, малка моме
 • Кара ли та, Руске ле
 • Глава ли та боли
 • Петлите пеят
 • Майчинко, стара майчинко
 • Мари моме, малка моме
 • Рано ранил Свети Георги